PROJECTE D´EDUCACIÓ BILINGÜE ENRIQUIT:INCORPORACIÓ